De Werktijdverkorting wordt alweer vervangen. Een goed idee? Plus 2 tips

Noodsituaties vragen om noodgrepen. Daarom stelde het kabinet de regeling voor Werktijdverkorting open voor alle werkgevers die meer dan 20% omzetdaling lijden. En dat heeft het kabinet geweten: een regeling die is bedoeld voor zo’n 200 aanvragen per jaar werd overstelpt met meer dan 20.000 aanvragen in zeer korte tijd. Bovendien kleven er aan deze op het eerste gezicht prima regeling behoorlijk wat nadelen. Tijd voor vervanging. Maar hoe vraag je nu compensatie aan? Ik zet alles voor je op een rij. En ik geef je twee tips aan het eind.

Waarom de Werktijdverkorting niet zo’n goed idee was

 • Het systeem is omslachtig en het duurt relatief lang voordat de aanvraag wordt toegekend. Dat komt omdat er een knip is tussen de aanvraag bij het ministerie van SZW (stap 1) en vervolgens de WW-aanvraag bij UWV (stap 2).
 • Er wordt maar 70% van het loon (tot het maximum dagloon) vergoed;
 • Het is aan de werkgever om te beslissen of hij het loon tot 100% aanvult of niet. Inkomensongelijkheid voor de werknemers dus.
 • En gaan de WW-rechten van de betreffende werknemers meteen lopen.
 • De Wtv-regeling zou niet van toepassing zijn op oproepcontracten (al betwijfel ik of dit een houdbare stelling zou zijn geweest).
 • Voor zieke werknemers kan geen WW-uitkering en dus ook geen Wtv-regeling worden aangevraagd.

Beslist niet wenselijk in een tijd waarin niemand weet hoelang deze situatie van economische malaise gaat duren.  

Wtv-regeling wordt de NOW- regeling

Daarom wordt de Werktijdverkorting zeer binnenkort vervangen door de NOW (Tijdelijke maatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Het portaal waar je de aanvraag in kan dienen is nog niet geopend. Houd daarom de berichtgeving van de Rijksoverheid in de gaten.

Voorwaarden van de NOW-regeling

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Bij de aanvraag verbindt de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Aanvragen onder de Wtv-regeling worden automatisch als een NOW-aanvraag aangemerkt. Wel kan het zijn dat er extra informatie wordt gevraagd, zoals een accountantsverklaring.

Voordelen van de NOW-regeling:

 • Snellere en minder ingewikkelde procedure. Er wordt achteraf gecorrigeerd. Hou dit dus wel in de gaten: blijkt je omzetdaling toch minder te zijn dan vooraf ingeschat, dan zul je dat deel van de tegemoetkoming moeten terug betalen. Maar daar staat dus meer omzet tegenover.  
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Valt er 100% van de omzet weg, dan ontvangt de werkgever een tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Valt er 50% omzet weg, dan ontvangt hij een tegemoetkoming van 45% van de loonsom, etc.
 • De NOW-regeling is daarmee ook van toepassing op zieke werknemers. Het criterium is immers omzetverlies. Het maakt dus niet uit hoeveel uren de medewerkers nog ingezet kunnen worden.
 • Werknemers krijgen 100% van het loon doorbetaald. Gelijkheid voor alle werknemers.
 • De WW is geheel los gekoppeld van de NOW-regeling. De WW-rechten van de werknemers blijven dan ook onaangetast.
 • De regeling is ook van toepassing op flexibele werknemers zoals oproepkrachten en voor de uitzendbranche.

Tip 1:  Let op met zieke werknemers  en een verzuimverzekering!

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonsom bij meer dan 20% omzetdaling. Of een werknemer al dan niet ziek is, is dus niet relevant. Maar ontvang je via je verzuimverzekering al compensatie voor het loon tijdens ziekte voor een medewerker, dan kun je dat naar verwachting niet meetellen bij de aanvraag  voor compensatie van de loonsom op basis van de NOW-regeling. Ook vanuit de verzuimverzekering zal een compensatie van de loonsom kritisch vervolgd worden.  Want er staat vast in de kleine lettertjes dat je niet 2 maal voor hetzelfde feit gecompenseerd kan worden. Redelijk of onredelijk? In ieder geval goed om rekening mee te houden.

Tip 2: Looncompensatie betekent NIET dat werknemer niet hoeft te werken

Als je als werkgever de tegemoetkoming in de loonsom ontvangt betekent dat NIET dat de medewerkers ook minder hoeven te werken. De tegemoetkoming is bedoeld om omzetdaling te compenseren. Zet je medewerkers dus gerust aan het werk, als het even kan thuis. Wellicht zijn andere werkzaamheden (binnen het redelijke) mogelijk? Overleg in ieder geval met je werknemers wat zij nog wel kunnen doen, zodat je samen aan het bedrijf kan bouwen waaruit beide partijen hun inkomen genereren.

Meer lezen

Lees hier meer over de andere maatregelen van het kabinet.

Heb je vragen over corona-problemen met personeel?

Bel me dan gerust.