Mag een werkgever de werknemer dwingen tot andere werkzaamheden ivm Corona?

Deze vraag kreeg ik vandaag van een werkgever-cliënt in de zorgsector. “Mag ik een medewerker die normaal gesproken op kantoor werkt nu verplichten om mee te draaien in de zorgtaken bij klanten? Deze medewerker is gediplomeerd én heeft eerder deze zorgtaken uitgevoerd”. Redelijk? Mijn antwoord: een werknemer moet gehoor geven aan een redelijk voorstel van … Lees meer…

Wat betekent het Coronavirus voor werkgever? 11 meest gestelde vragen

Het Coronavirus houdt ook in Nederland de gemoederen aardig bezig. Daarom geven wij hier antwoord op de 11 meest gestelde werkgeversvragen i.v.m. het Coronavirus. 1. Wat moet ik doen als werkgever? U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Informeer daarom uw werknemers over de symptomen, stel hygiëne-maatregelen in die uw werknemers moeten naleven … Lees meer…

De zieke werknemer & vakantie: de 5 hoofdregels

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Hoe zit het als een zieke werknemer vakantie wil opnemen? Of hij wordt ziek tijdens zijn vakantie? Ik geef je 5 tips! Ziek en vakantiedagen opnemen Tijdens ziekte vakantiedagen opnemen, dat kan natuurlijk gewoon. Want een werknemer die ziek is moet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoen, maar kan daar … Lees meer…

Slapend dienstverband: wakker maken of toch nog even snoozen?

slapend dienstverband

Vandaag zijn de aanvullende regels bekend gemaakt voor compensatie van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag na 2 jaar ziekte. Goed nieuws voor alle werkgevers  met zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’! De werknemers om wie het gaat zijn inmiddels ook wakker geworden: ze kloppen massaal aan bij hun werkgevers om alsnog een transitievergoeding te claimen. Maar … Lees meer…

Werkgever mag e-mail niet zomaar controleren

controle werknemer privacy

Het EHRM deed op 5 september een bijzondere uitspraak, omdat zij voor het eerst een duidelijke grens stelt aan de controlemogelijkheden van de werkgever. Wat speelde er Een Roemeense werknemer heeft op verzoek van zijn Roemeense werkgever een Yahoo account geopend. In het bedrijfsreglement staat uitdrukkelijk beschreven dat zakelijke communicatiemiddelen niet voor privé doeleinde gebruikt mogen worden. … Lees meer…

Loonstop of loonopschorting, wat maakt het uit? Een heleboel!

loonstop of loonopschorting toepassen bij werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie

Een zieke werknemer heeft recht op zijn loon, maar daar staat tegenover dat hij wel moet voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Schiet de werknemer hierin tekort, dan heeft de werkgever twee sanctiemogelijkheden: het opschorten van het loon of het stopzetten van het loon. Wat is het verschil en belangrijker nog: wanneer zet je wat in? Opschorten … Lees meer…

Een zieke werknemer ontslaan: kan dat en hoe dan?

ontslag zieke werknemer met loonsanctie en deskundigenoordeel

Een zieke werknemer ontslaan, dat is (terecht) een moeilijk te bewandelen weg. Maar soms heb je als werkgever geen andere keuze, omdat de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie en de verhoudingen totaal verziekt zijn. Het ontslag is een uiterste redmiddel en mag natuurlijk geen verband houden met de ziekte van werknemer. Wil … Lees meer…