Slapend dienstverband: wakker maken of toch nog even snoozen?

Vandaag zijn de aanvullende regels bekend gemaakt voor compensatie van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag na 2 jaar ziekte. Goed nieuws voor alle werkgevers  met zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’! De werknemers om wie het gaat zijn inmiddels ook wakker geworden: ze kloppen massaal aan bij hun werkgevers om alsnog een transitievergoeding te claimen. Maar moet je altijd zomaar op het verzoek van werknemer ingaan?

Wat is een slapend dienstverband?

Een werknemer die 2 jaar ziek is en niet terug kan keren in de eigen of andere passende functie komt in aanmerking voor ontslag. Maar veel werkgevers hebben er in het verleden voor gekozen om het dienstverband niet te beëindigen en door te laten lopen. Er is geen verplichting meer om het loon te betalen en werknemer hoeft niet meer te werken, want die kan dat door ziekte niet meer. Zie hier: het slapend dienstverband. Een werkgever kiest hiervoor om de transitievergoeding die ook hoort bij ontslag na 2 jaar ziekte, te voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden voor compensatie?

Vanaf 1 april 2020 kun je in aanmerking komen voor compensatie van deze transitievergoeding bij ontslag in verband met 2 jaar ziekte. Je moet aan kunnen tonen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Welke documenten moet je bewaren?

UWV vraagt de volgende gegevens:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
  • opzegging na een ontslagvergunning van UWV; of
  • ontbinding door de kantonrechter; of
  • met een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Voor alle drie de vormen geldt dat de reden van ontslag verband moet houden met de langdurige arbeidsongeschiktheid en het ontslag moet na de periode van 2 (of 3) jaar ziekte  plaatsgevonden hebben.

 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De berekening van de transitievergoeding;
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

 Waar moet je nog meer op letten?

 • Je moet de transitievergoeding voorfinancieren; de compensatie ontvang je pas in de loop van 2020 (als het meezit).
 • Heb je een werknemer met slapend dienstverband die tegen zijn pensioenleeftijd aanzit? Dan is het de vraag of het verstandig is om dat dienstverband zelf eerder te eindigen.
 • De compensatie geldt alléén voor de transitievergoeding berekend over de duur van het dienstverband tot en met 2 jaar ziekte. De periode daarna (het slapend dienstverband) telt dus niet mee voor de compensatie. Dit stuk van de transitievergoeding komt voor eigen rekening.

Zo snel mogelijk alsnog het dienstverband eindigen dus?

Niet perse. Want per 1 januari 2020 gaat de wet op nog een ander punt wijzigen, namelijk de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Nu is het zo dat er voor werknemers met een lang dienstverband en /of voor oudere werknemers een hogere transitievergoeding geldt. Dit wordt vanaf volgend jaar afgeschaft en voor elke werknemer gelijk getrokken. Dat betekent dat de transitievergoeding na 1 januari lager uit kan vallen, zelfs als je de periode van het slapend dienstverband meetelt. Het loont om ieder geval de huidige en de nieuwe transitievergoeding uit te rekenen, zodat je kunt bepalen of je nu voor beëindiging gaat of nog even op de snooze-knop drukt.

Dus:

Als je werknemer met een slapend dienstverband bij je aanklopt, beëindig het dienstverband dan niet zomaar. Check of jouw onderneming wel aan de voorwaarden voor compensatie door UWV voldoet en of je alle documenten hebt om de aanvraag straks te kunnen doen. En maak ook de berekening van de huidige en nieuwe transitievergoeding om zo te bepalen wanneer je het beste een einde kan maken aan het dienstverband en tevens in aanmerking komt voor de compensatieregeling

Hulp nodig?

Check de site van UWV voor meer info. Of bel me als je vragen hebt over de compensatieregeling, beste moment van beëindiging of over een slapend dienstverband.