Wat betekent het Coronavirus voor werkgever? 11 meest gestelde vragen

Het Coronavirus houdt ook in Nederland de gemoederen aardig bezig. Daarom geven wij hier antwoord op de 11 meest gestelde werkgeversvragen i.v.m. het Coronavirus.

1. Wat moet ik doen als werkgever?

U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Informeer daarom uw werknemers over de symptomen, stel hygiëne-maatregelen in die uw werknemers moeten naleven (en leg deze natuurlijk helder uit). Hou tot slot in de gaten wat de adviezen van het RIVM en de GGD zijn. 

2. Mijn werknemer meldt zich met klachten, wat moet ik doen?

Stuur de werknemer naar huis en laat hem thuis blijven. Schakel naast uw eigen bedrijfsarts ook de GGD in en vraag om advies. Laat de bedrijfsarts telefonisch contact opnemen met de werknemer; geen persoonlijk consult dus. Adviseer uw werknemer ook zijn eigen huisarts in te lichten.

3. Mijn werknemer wil thuis blijven uit vrees voor besmetting, mag dat?

Alleen bij een reëel risico op besmetting is het beter als de werknemer thuis blijft. Als daar geen sprake van is, mag de werknemer niet zonder toestemming van werkgever thuis blijven. Wel kan in overleg (onbetaald) verlof opgenomen worden. Maar als de werknemer thuis kan werken, dan is dat ook een prima alternatief.

4. De kinderopvang van mijn werknemer moet tijdelijk sluiten in verband met het Coronavirus. De werknemer moet daarom voor zijn/haar kind zorgen. Heeft mijn werknemer recht op loon tijdens deze periode?

De werknemer heeft niet per definitie recht op loondoorbetaling vanwege deze situatie. Hij kan wel gebruik maken van de gebruikelijke verlofregelingen: calamiteitenverlof voor de eerste dag (betaald). Daarna kan hij eventueel kortdurend zorgverlof opnemen. Dit is per 12 maanden maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur. Werknemer heeft daarbij recht op 70% van zijn loon. Ook kan werknemer eigen verlofdagen of onbetaald verlof opnemen.   

5. Mijn werknemer is op vakantie en in quarantaine geplaatst. Heeft de werknemer recht op loon?

Ja, de werknemer die in quarantaine is geplaatst heeft waarschijnlijk wel recht op loon. Aangenomen wordt op dit moment dat dit gelijk is aan het loon tijdens ziekte. Maar er zijn nog geen rechtelijke uitspraken over verschenen, dus geheel zeker is dit nog niet.

6. Mijn werknemer heeft een vakantie gepland naar een risico-gebied. Wat kan ik doen?

Een werknemer is in principe vrij om te bepalen waar hij naar toe gaat op vakantie. Maar als hij er voor kiest om naar een risico-gebied te gaan, dan moet hij er rekening mee houden dat hij geen recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte indien hij ziek wordt en/of in quarantaine geplaatst wordt.  Laat uw medewerker in dat geval van te voren weten dat de hij dit risico loopt.

7. Ik heb een werknemer in een risicogebied, wat moet ik doen?

U bent als werkgever verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen, omdat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Neem beschermingsmaatregelen, voor zover dat mogelijk is, zodat de werknemer niet besmet raakt. En indien mogelijk haalt u de werknemer terug vanuit dit gebied. Overleg tevens met de GGD over de maatregelen na terugkomst van de werknemer.

8. Ik heb in verband met het Coronavirus tijdelijk minder werk. Wat kan ik doen?

U kunt als werkgever werktijdverkorting en een WW-uitkering voor personeel aanvragen. Voorwaarden:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (zoals het Coronavirus);
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

9. Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?

  • U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De link vindt u hier.
  • De vergunning wordt voor minimaal 6 weken verleend. U kunt de vergunning met maximaal 18 weken verlengen, tot een totale duur van 24 weken.
  • Meldt de vergunning aan bij UWV met het formulier melden werktijdverkorting.
  • Vraag vervolgens bij UWV een WW-uitkering aan voor uw personeel.

10. Blijven mijn werknemers in dienst bij een vergunning voor werktijdverkorting?

Ja, uw werknemers blijven in dienst tijdens de tijdelijke werktijdverkorting. U ontvangt van UWV de WW-uitkering. U betaalt als werkgever gewoon het loon door tijdens deze periode maar wordt dus deels financieel gecompenseerd door UWV.

11. Geldt werktijdverkorting ook voor oproepkrachten en uitzendkrachten?

Neen, daar geldt de werktijdverkorting niet voor. U kunt dit anders oplossen door de oproepkrachten niet op te roepen dan wel de opdracht met het uitzendbureau te  beëindigen.

Meer weten?

Neem dat gerust contact met ons op.