Mogen teveel opgenomen verlofdagen worden verrekend?

Bron: Pixabay

De vakanties zijn bijna achter de rug. Vakantie is bij uitstek hét moment voor werknemers om de balans eens op te maken. Is dit nu wat ik wil? Ben ik wel gelukkig in mijn werk? Soms komen ze tot de conclusie dat deze baan ‘het niet is’ en nemen ontslag. Maar bij de eindafrekening blijkt dat er meer vakantiedagen zijn opgenomen dan er in het verlofsaldo zitten. Min-dagen verrekenen dus! Of toch niet?

Wat zegt de wet?

De wet zegt dat er geen grondslag is voor verrekening van deze verlof min-uren, want in de wet is alleen bepaald dat plus uren worden uitbetaald bij einde dienstverband. Maar rechters denken daar in de praktijk verschillend over. Oudere rechtspraak zegt: niet verrekenen. Nieuwere rechtspraak zegt: wel verrekenen want het wordt als teveel uitbetaald loon gezien en mag je wel in mindering brengen op het restant loon.

Tip: oplossing is eenvoudig

Hoe kun je dit gedoe nu voorkomen? Eenvoudig door vooraf af te spreken in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek dat een min-saldo bij einde dienstverband wordt verrekend en dus door de werknemer moet worden terugbetaald.

Handig:

Een check van de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek van je organisatie. Dan weet jij of er nog winst te behalen is door betere afspraken te maken met je werknemers.  Ik help je er graag mee!

En ook interessant:

Lees ook het blog “het faillissementsverzoek- een effectief incassomiddel”, over hoe je met druk leggen je geld terug kunt krijgen van een wanbetaler.

Ik zet de faillissementsaanvraag ook wel eens in om niet betaald loon alsnog betaald te krijgen. Goed om te weten dat de mogelijkheid er is.