Mag een werkgever de werknemer dwingen tot andere werkzaamheden ivm Corona?

Deze vraag kreeg ik vandaag van een werkgever-cliënt in de zorgsector. “Mag ik een medewerker die normaal gesproken op kantoor werkt nu verplichten om mee te draaien in de zorgtaken bij klanten? Deze medewerker is gediplomeerd én heeft eerder deze zorgtaken uitgevoerd”.

Redelijk?

Mijn antwoord: een werknemer moet gehoor geven aan een redelijk voorstel van werkgever. Maar wat is redelijk? Die vraag zou 3 weken geleden heel anders beantwoord zijn.

Een werknemer moet gehoor geven aan een redelijk voorstel van werkgever. Maar wat is redelijk? Die vraag zou 3 weken geleden heel anders beantwoord zijn.

Wel redelijk

Nu ben ik van mening dat het verzoek van werkgever wel redelijk is en dat deze werkgever deze werknemer wel op kan roepen voor zorg-werkzaamheden. Het is immers een noodsituatie. Om de zorg aan klanten toch te kunnen blijven leveren, heeft werkgever echt iedereen nodig, ook de medewerkers op kantoor. Natuurlijk is de werkgever daarbij verplicht te zorgen voor een (maximaal mogelijke) veilige werkomgeving. Denk in dit geval aan het verzorgen van beschermende kleding en mondkapjes.

Uitzondering:

Maar het antwoord kan anders zijn als er voor de medewerker bijzondere omstandigheden gelden. De medewerker kan bijvoorbeeld zelf tot de risicogroep voor Corona behoren. Dan is het verzoek niet redelijk en kan werkgever niet afdwingen dat de medewerker de zorg-werkzaamheden gaat doen.

Opgelost:

In het geval van mijn cliënt had de medewerker inderdaad een bijzondere thuissituatie en kon zij daardoor niet regulier met de collega’s meedraaien. Toch hebben beiden goede afspraken kunnen maken over de werkzaamheden. Door de medewerker te plaatsen bij 1 zorgvragende klant, wordt het risico op besmetting voor werknemer minimaal en kan werknemer toch aan het verzoek van werkgever voldoen.

Tip: blijf samen in gesprek, denk allebei in oplossingen, dan is er heel veel mogelijk!

Van geval tot geval bekijken.

Het hangt dus per geval af of je van de werknemer kunt vragen om andere werkzaamheden te doen.

Heb je hier vragen over? Of heb je ook een Corona-gerelateerde of andere personeelsvraag? Neem dan contact op.